Τα προϊόντα της Save Bees, είναι:

Η μελισσοκομική ζυγαριά, η οποία με sms στέλνει πληροφορίες δεδομένων για το βάρος, την υγρασία, καθώς και την εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία του μελισσιού.
Διαθέτει αναμονές για συλλογή πολύ περισσότερων δεδομένων στοιχείων, όπως αυτά θα προσδιοριστούν, σύμφωνα με τις ανάγκες του μελισσοκόμου ή της επιστημονικής έρευνας, όπως π.χ. μικροκάμερα για την καταγραφή εισερχομένων – εξερχομένων μελισσών, ανεμόμετρο, βροχόμετρο, μικρόφωνα για τη συλλογή μελισσοήχων κ.λ.π.
Τα προϊόντα της Save Bees
proionta-gps
Το αντικλεπτικό GPS για παγίδευση κυψελών, το οποίο δύναται να φέρει και η ζυγαριά ενσωματωμένο.

Οι ραδιοπομποί που λειτουργούν περιφερειακά του GPS, συμπληρώνοντας την προστασία κατά της κλοπής, οι οποίοι ανιχνεύοντας την κίνηση, στέλνουν εκτός από SOS και άλλες πληροφορίες για το μελίσσι όπως: υγρασία και θερμοκρασία.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα μελισσοκυψέλης, τέλος, είναι μία μικροσυσκευή σχεδόν αόρατη στο μάτι, η οποία περιέχει τον αριθμό μελισσοκομικού μητρώου του κατόχου, που διαβάζεται με σκάνερ.

scanner-about